Materská škola Družby Banská Bystrica

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je 7 triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, tiež deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

MŠ sa nachádza na sídlisku Fončorda v účelových budovách. Je rozdelená na dva pavilóny a hospodársku budovu. Prízemie a poschodie obidvoch pavilónov tvoria triedy s príslušnými priestormi, miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov. Od septembra 2016 bola v rámci projektu rozširovania kapacít materských škôl otvorená nová trieda s názvom dúhová.

V hospodárskej budove sa nachádza kuchyňa, jedáleň pre zamestnancov, účelové priestory pre personál, zasadačka  a kancelárie riaditeľky MŠ a zástupkyne MŠ.

Do areálu MŠ patrí aj školská záhrada vybavená drevenými preliezačkami, detskými fitness strojmi, hojdačkami, kolotočmi, kolísadlami a pieskoviskami pre deti.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 17:00 hod.
Image

TRIEDY V MATERSKEJ ŠKOLE

Triedy v MŠ sú označené farbami a deti sú v nich rozdelené podľa vekových osobitostí. 

Malá budova - prízemie 1.trieda - BIELA : 5 – 6 r. deti
poschodie 2. trieda - ORANŽOVÁ : 4 – 5 r. deti

Veľká budova - prízemie 3. trieda - MODRÁ : 3 – 4 r. deti 4. trieda - ČERVENÁ : 3 – 4 r. deti
poschodie 5. trieda - ŽLTÁ : 5 – 6 r. deti  6. trieda - ZELENÁ : 4 – 5 r. deti

7. trieda - DÚHOVÁ: 5 - 6 r. deti

Image

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY

  • Výtvarný krúžok
  • Výučba cudzieho jazyka – angličtina
  • Lego krúžok
  • Predplavecká príprava
  • Lyžiarska príprava
  • Krasokorčuliarska príprava


Všetky krúžky prebiehajú v rámci pobytu dieťaťa v MŠ v popoludňajších hodinách.

Image

PERSONÁL MATERSKEJ ŠKOLY

Pedagogickí zamestnanci - 14  kvalifikovaných pedagogických zamestnancov

Riaditeľka MŠ
 : Mgr. Perla Snopková

Konzultačné hodiny:  P, U,Š,Pia  od 11. 00 - do 12.30 hod.Streda: od 8.00 do 14.00 hod.

č. tel. 048/413 52 63   mail : psnopkova [AT] banskabystrica [DOT] sk

Zástupkyňa MŠ : Mgr. Miriam Kováčová  konzultačné hodiny P -Pia  od 11. 00 - do 12.30 hod.

č. tel. 048/413 52 63

Riaditeľka ŠJ : Mária Badinská konzultačné hodiny denne od 8.00 - do 15.00 hod., č. tel. 048/413 52 32

Zaradenie pedagogických zamestnancov podľa tried:

DÚHOVÁ TREIDA: Mgr. Perla Snopková, Slávka Pančíková

BIELA TRIEDA: Mgr. Miriam Kováčová, Zuzana Vilhanová

ORANŽOVÁ TRIEDA: Mgr. Mária Oravcová, Oľga Weisová

ČERVENÁ TRIEDA: Mgr. Alena Koštialová, Mgr. Ján Kalčok

ZELENÁ TRIEDA: Alena Mráziková, Júlia Dzúriková

MODRÁ TRIEDA: Alena Krupová, Soňa Šorcová

ŽLTÁ TRIEDA: Mgr. Andrea Morongová, Mgr. Zdenka Malatincová

Nepedagogickí zamestnanci - Katarína Krišťáková, Božena Chladná, Jana Majchútová, Božena Králiková, Mária Badinská, Adriana Polóniová-Klibániová, Adriana Šajbanová, Petronela Kubišová, Mária Fabová