Zo života našej škôlky

Každoročné akcie MŠ

  • Výtvarné súťaže

  • Športová olympiáda

  • Fotografovanie detí

  • Vítanie Mikuláša

  • Návšteva knižnice

  • Karneval

  • Vystúpenia ku Dňu matiek

  • Bystrický slávik – spevácka súťaž

  • MDD – letný karneval a súťaže

  • Rozlúčka s predškolákmi

  • Návšteva ZŠ Moskovská, ZŠ Spojová, ZŠ Radvanská

  • Ochutnávka zdravej výživy a nátierok pre rodičov

  • Hipoterapia – jazda na poníkoch

  • Cvičenie s hasičskou záchrannou službou

  • Ukážka práce psovodov

  • Ukážka policajnej techniky

MŠ spolupracuje s nasledovnými odbornými inštitúciami:

  1. Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

  2. Špeciálna súkromná MŠ - očná

  3. Logopedické ambulancie

  4. Pediatrické ambulancie

  5. Základné školy